1) Vilken väggtyp (byggsystem) ska man välja?

BimHouse är inte bunden till något specifikt byggsystem. Vi anpassar våra vägg- och takkonstruktioner efter platsens snözon, dina önskemål om isolertjocklek samt efter hustyp och användningsområde. Lättbalkar, K-virke, mineralull, lösull osv – vårt digitala moderna arbetssätt medför att vi är flexibla och kan anpassa såväl ritningar som byggsats.

Det är främst 5 olika faktorer som man bör beakta och värdera vid val av byggssystem.

1) Tjockare väggar med bredare reglar i stomme och fler skikt, medför att det finns mer plats för isolering. Ju tjockare väggar det är, med isolering, desto bättre (lägre) U-värde och ett bättre isolerat hus är det.

2) Tjockare väggar medför att, med oförändrad byggyta, den invändiga boytan blir mindre. Kan vara viktigt att ta hänsyn till om aktuell fastighet har begränsningar maximal byggyta. Attefallshus har t ex maximal byggyta på 25 kvm med en stomme på 145+45 blir då boytan ca 20,6 kvm och med en stomme på 120 blir boytan 21,7 kvm, nästan 5% större

3) Tjockare väggar innebär mer material, dvs en något högre kostnad men extrakostnaden är förhållnadevis liten. Själva byggmaterialkostnaden till ett hus är relativt liten i förhållande till slutkostnaden.

4) Miljöaspekten. När det gäller val av byggmaterial för ytterväggar är det främst isoleringen och diffusionsspärren som är under diskussion. Cellulosa- eller träfiberisolering istället för mineralull, ångbroms i form av trådförstärkt cellulosapapp istället för ångspärr av PE-folie. Tjockare väggar medför också att huset får ett lägre energibehov.

5) Husets placering och användningsområde. Hus som används året om och i norra delen av Sverige kräver tjockare väggar till skillnad från hus i södra Sverige som kanske enbart ska användas under den varma årstiden.

Har ni funderingar eller frågor kring val av byggsystem, kontakta gärna oss, så ska vi försöka vägleda.

2) Hur lång tid tar det att montera byggsatsen och resa stommen?

Att bygga en komplett yttervägg (utvändig fasad, spikläkt, bärande stomme med isolering, folie, extra regel/isolering 45, gips) tar ca 1,6 tim/kvm att bygga. Ett yttertak tar ca 1,3 tim/kvm (takpapp, råspont, takbalkar, folie, glespanel, gips). Det avser kompletta väggar och tak förutom in- och utvändig målning. Allt enligt ”Nybyggnadslistan 1999” som är en överenskommelse mellan byggnads (facket) och Sveriges Byggnadsindustrier (arbetsgivarna), dvs arbetsmarknadens partner inom bygg. Listan är framtaget i syfte att användas vid såväl kalkylering som vid framtagandet av ackordsunderlag.
För vårt fritidshus Marie som har en byggnadsarea på 50 kvm, 92 kvm yttervägg och 52 kvm tak skulle det alltså ta 215 arbetstimmar för att färdigställa ytterväggar och tak (exklusive målning). Att bara resa stommen och lägga på yttertak (råspontsluckor) med papp tar ca 25-40 arbetstimmar tim, beroende på erfarenhet hos snickarna.

3) Varför välja byggsats istället för block eller prefab-väggar?

FÖRDELAR MED LÖSVIRKE

 • Inga generalskarvar eller utvändiga plåtar mellan våningsplan
 • Inga arkitektoniska begränsningar – större flexibilitet
 • Inga begränsningar på spännvidder
 • Ingen risk för fuktskador vid montering*.
 • Möjligt att använda utvändig gips för stomstabilisering – bättre vindskydd och stabilare/rejälare hus än med vindduk, som det flesta husfabriker använder
 • Mindre köldbryggor och bättre U-värde, dubbla reglar där blocken monteras ihop skapar köldbryggor
 • Billigare transporter och inget behov av kranar vid montering
 • Begränsningar i vägghöjd (vanligt är max 2,7 m), pga. begränsande produktionsförhållanden
 • Begränsningar i fönsterbredd (om väggblocken 1,2 är det inte möjligt med bredare fönster)

NACKDELAR MED LÖSVIRKE

 • Bättre arbetsmiljö för snickare som bygger ihop husen – bättre arbetstemperatur, eventuellt bättre arbetshöjd och bättre lyftanordningar
 • Någon extra dag i monteringstid innan vädertätt. Men det går vanligtvis inte snabbare (billigare), dvs går åt mindre tid att bygga hus i fabrik. Undantagsfall hus (moduler) där det är många moduler som är identiska. Platta på mark är annars en idealisk arbetsplats för att bygga

KOMMENTAR

Det kan vara en fördel att bygga hus eller väggelement i fabrik men det är inte alltid det. För standardiserade små hus eller moduler, där det är möjligt att montera hela huset i fabrik inklusive väggar och tak, är det bra om de byggs inomhus. De som bygger husen får en torr, varm arbetsmiljö och det finns ingen risk för fukt eller mögelskador vid montering och inte heller vid placering av huset på plats. Ett stort problem med att bygga hus i block i fabrik är att det måste monteras på plats. Om det under monteringsdagarna är dåligt väder kan det medföra stora problem. Även om isoleringen är temporärt skyddad kan det komma in vatten som ger dolda fuktskador. Det borde vara förbjudet att montera prefab hus vid dålig väderlek.

Det är bättre att bygga i lösvirke eftersom det är möjligt att kontrollera och mäta fuktkvoten i konstruktionen kontinuerligt. Vid ett bygge med precut-stomme sker monteringen av takstolarna/takbalkarna bara några timmar senare än vid ett prefab-bygge. Skulle det regna under byggtiden finns det gott om tid för stommen att torka ut när ytterpanel etc. monteras, vilket är en möjlighet som inte finns när det är prefab-block.

Share