Uppdaterad (2018-07-27)
Regeringen har nu skickat ut Boverkets förslag om att det b.l.a ska bli möjligt att bygga Attefallshus på 30 kvm på remiss. Remissen avslutas den 1 oktober.
Uppdaterad (2018-05-02)
Idag publicerade Boverket den efterlängtade rapporten. Hela rapporten kan ni läsa här: Boverkets rapport. I korthet är Boverkets förslag:
  • Att de ska bli möjligt att bygga attefallshusen 30 kvm istället för dagens 25 kvm
  • Att det inte ska heta ”anmälan” längre utan istället ”ansökan om startbesked”
  • Taknockshöjden är samma som tidigare, dvs 4m
  • Grannar ska kunna överklaga ett startbesked för en attefallsåtgärd – OBS ! VIKTIGT
  • Eventuellt kommer det också krävas ett ”grannmedgivande” när man ska genomföra en attefallsåtgärd.

Regeringen är positiv till Boverkets förslag men än så länge har vi inga uppgifter om när en lagändring kan komma till stånd. Möjligheten för grannar att överklaga ett startbesked innebär följaktligen att om man är tveksam till grannarnas inställning till ens nya Attefallshus så bör man passa på att bygga nu innan de nya reglerna träder i kraft.

I Boverkets rapport finns det ytterligare förslag som vi kommer att ta upp i ett mer utförligt inlägg

I september 2017 gav regeringen i uppdrag till Boverket att utreda möjligheten att göra attefallshusen större. Sedan attefallshusen kom 2014 har den maximala byggytan varit 25 kvm, men nu vill alltså regeringen pröva om framtidens attefallshus kan få bli maximalt 30 kvm. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april i år.
 
Vi har redan förberett oss och gjort om några av våra attefallshus så att de finns redo som 30 kvm attefallshus.
 
T ex har vi Torbjörn 30 kvm och Anna-Kristina 30 kvm. Dessa två hus finns klara att beställa men än så länge kallar vi dem bygglovspliktiga fritidshus eller gästhus. 
Share