Det börjar klarna vilka regler som kommer att gälla för attefallshus på 30 kvm. Regler som förhoppnings kommer att träda i kraft 1 mars 2020. Attefallshus 30 kvm måste uppfylla kraven som gäller för komplementbostadshus, dvs hus som ska användas som permanent bostad. Det kommer alltså inte bli möjligt att bygga attefallshus på 30 kvm som ska användas som komplementbyggnad t ex gästhus, förråd eller kontor. Största storlek för dessa typer av hus kommer som tidigare vara maximalt 25 kvm. Detta framgår av den lagrådsremiss som regeringen den 25 juli överlämnade till lagrådet. Remisssen kan ni läsa HÄR. Kraven som gäller för komplementbostadshus kan ni läsa om HÄR.

 

 

Share