VÄLJA ATTEFALLSHUS - VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN MAN VÄLJER ATTEFALLSHUS

Många som bygger attefallshus förväntar sig en enkel byggprocess. Det är många faktorer som man måste känna till och ta i beaktande. Vi har därför gjort en guide för att ditt bygge ska bli så problemfritt och enkelt som möjligt.

Genomgången är uppdelad i 6 steg:

1. Anpassa attefallshuset till omgivningen

Välj ett attefallshus som passar in och fyller den funktion du önskar så är chansen till värdeökning på fastigheten betydligt större och du får en estetiskt tilltalande miljö. Genom att beställa ett hus som arkitektritas speciellt för din fastighet uppnår du bäst resultat men du kan också beställa ett färdigritat hus som med rätt proportioner, material, kulör och kanske med en mindre justering passar perfekt. Genom att tänka till och planera noga kan du skapa flera trevliga rum på tomten bara genom att bygga ett attefallshus.


2. Komplementbostad eller komplementbyggnad - mycket viktigt att veta skillnaden 

I detta avsnitt behandlar vi skillnaden mellan komplementbostadshus och komplementbyggnad med fokus på det som krävs om attefallhuset ska användas som permanent bostad. Med permanent boende avses att man bor där stadigvarande och är skriven på adressen. Samma krav som gäller för vanliga bostadshus gäller då. Exempel på krav som ska uppfyllas är tillgänglighets – och brandssäkerhetskraven. Det ställs inte alls samma krav på om det är gästhus, förråd, eller ateljé. Då kallas det för komplementbyggnad och kraven är mildare. I sin anmälan måste man redovisa om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga. Läs mer om komplementbostadhus


3. Attefallshus regler

Reglerna för attefallshus är många och svåra att tolka. Avsnittet går igenom alla regler och förutsättningar som gäller för att man ska uppföra ett hus. En stor skillnad mot friggeboden är att attefallshuset får inredas till en självständig bostad både som fritidsbostad eller permanent bostad. Läs mer om attefallshus regler


4. Attefallshus ritningar - vilka behövs för anmälan

I detta avsnitt listar vi och ger exempel på alla ritningar/handlingar som behövs vid anmälan. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till den lokala byggnadsnämnden. Anmälan ska skickas in för att få startbesked. Att börja bygga utan startbesked kan bli dyrt. Men något bygglov behövs inte.  Ordet ”anmälan” är missledande eftersom att sammanställa alla handlingar och ritningar  som krävs är inte en enkel och snabb process för en amatör något man ibland kan missledas att tro. Byggnadsnämnderna kommer nämligen att göra samma prövning som för ett bygglov och kraven på dokumentation är i princip desamma. Fel – kraven på dokumentation är högre vid en anmälan, speciellt om attefallshuset ska användas som bostad. Läs mer om attefallshus ritningar


5. Attefallshus pris - vad kostar attefallshus att bygga?

Avsnittet börjar med att ge 3 viktiga tips att ta fasta för att minimera problem och överraskningar när man ska bygga nytt hus. Vid köp av arkitekt- och konstruktionsritningar från oss erhåller man utförliga mängdförteckningar på allt material som behövs till färdigt hus. Vår prissättning på våra materialpaket utgår från faktiska materiallistor och ger därmed dig som kunden full insyn och ökad kunskap vad och hur mycket material som ingår i varje hus. Det blir de enkelt att göra prisjämförelse på byggmaterialet genom att begära in offerter från leverantörer med hjälp av de dessa detaljerade mängdförteckningar. Vi har gjort en detaljerad budget inklusive arbetskostnad efter de mängdförteckningar som finns till vårt hus Carl-Axel. Läs mer om Attefallshus pris

6. Hur bygga attefallshus

Bygga själv eller anlita hantverkare? Nyckelfärdigt eller lösvirkeshus? Platta på mark eller plintar? Hur mycket isolering ska det vara i väggarna? Är några av de frågorna som vi svarar på i detta avsnitt. Läs mer om bygga attefallshus

Share