ATTEFALLSHUS PRIS - VAD KOSTAR DET ATT BYGGA?

Hus- och byggmarknaden är speciell. Särskilt när det gäller prissättning av byggmaterial och vad som ingår när man köper ett hus. Något som alla som gått i nybyggnadstankar fått erfara. Vi får ofta frågan om vad det kostar att bygga våra hus. Därför finns det till alla våra hus prissatta materiallistor, dvs förteckningar på hur mycket byggnadsmaterial som behövs till varje hus och hur mycket det materialet skulle kosta att köpa i butik. Allt för att du som kund ska få kontroll på ditt påtänkta attefallshus pris. Vår affärsmodell är att sälja professionella arkitektritningar och bygghandlingar, för att det ska bli enkelt och kostnadseffektivt för alla som vill bygga ett fint genomtänkt hus, oavsett om du bygger själv eller tar hjälp av en snickare eller byggfirma.

Byggkostnaden är en viktig faktor att ta hänsyn till när man står i valet och kvalet om man ska bygga nytt eller inte. Många är osäkra på att bygga nytt eftersom det hittills varit svårt att överblicka och ta kontroll över byggkostnaderna, speciellt om man inte har erfarenhet av och är van vid upphandlingar.  

Vid köp av ett huspaket eller ett  nyckelfärdigt hus är det många dolda kostnader som måste ”bakas in” i priset. Kostnaden för det faktiska huset blir proportionerligt liten.  Vi menar inte att det är nödvändigt att redovisa alla kostnader i detalj men vi anser att man öppet bör redogöra för husens prestanda såsom U-värde, isolering i väggar, tak och fönster, fabrikat och materialval på golv/fönster/tak. Det ska vara enkelt att jämföra olika hus.

Vi hoppar över mellanhänder, lager, kataloger, försäljningsagenter, fabrik och lager samt visningshus och istället erbjuder vi gratis detaljerade mängdberäkningar. Vi gör detta för att du i tidigt skede ska få en överblick över ditt nya attefallshus pris och för att du ska våga välja arkitektritade lösvirkeshus.  På det viset kan du sänka ditt attefallshus pris med minst 30-40 procent istället för att köpa kostsamma massproducerade nyckelfärdiga hus.

Ett attefallshus pris - tre grundförutsättningar för rätt pris

För ett korrekt pris och för ett friktionsfritt bygge är detaljerade och korrekta bygghandlingar en absolut förutsättning. Problemen som kan uppkomma beror oftast på bristande kommunikation mellan hantverkare och beställare. Det gäller att bestämma:

1) Vad det är som skall göras – tydliga och utförliga byggritningar är då en förutsättning

2) När skall det göras, när bygget ska starta och vara färdigt – en tidplan.

3) Hur mycket det ska kosta när det är färdigt – vilket också förutsätter byggritningar och materialförteckningar. 

Med tydliga bra ritningar och materialbeskrivningar är det enkelt att bestämma vad det är som skall göras. Blir något fel är det bara att jämföra det byggda med ritningen. Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa.  Att avtala pris och tidsplan borde inte heller vara svårt, men missas många gånger. I tidsplanen ska det framgå när bygget skall börja och när det skall vara färdigt och eventuellt vite vid försening. Med våra tydliga arkitektritningar och mängdförteckningar är det enkelt att räkna rätt och planera bygget. 

Utförlig budget

Eftersom vi arbetar helt digitalt erbjuder vi materiallistor på alla våra hus. Alla hus har olika material och dimensioner, men här är ett prisexempel för Carl-Axel. Vi har varken gjort avkall på material eller kvalitet, utan valt de material vi själva skulle använt. Materialpriserna i förteckningen är oförhandlade bruttopriser hämtade på nätet, så där finns betydande inköpsvinster att göra, då rabatt- och kampanjpriser nyttjas.
Komplett Carl-Axel med:

 • Välisolerad stomme på 145+45 mm med installationsskikt och 190 mm isolering
 • Fönster och fönsterdörr i trä med U-värde 1,2
 • Färdig vitmålad(laserad) invändig panel på väggar och i tak
 • Bärande plankgolv i gran
 • Isolerat golvbjälklag på 170 mm
 • Komplett utvändigt med tak, foder, vindskivor och hängrännor men omålat
 • Total materialkostnad: 172.811 kr inklusive moms
ÖVRIGA INSTALLATIONER 
 • Kök material & vitvaror 35.000 kr
 • Badrum vvs-varor, fläkt 15.000 kr
 • El  material 10.000 kr
 • Uppvärming (t ex kamin eller luftvärmepump) 25.000 kr
ARBETESKOSTNAD
 • Arbete montering hus 60.000 kr (120 tim á 500 kr/tim)
 • Arbete montering kök 8.000 kr (16 tim á 500 kr/tim)
 • Arbete EL 14.400 kr (24 tim á 600 kr/tim)
 • Arbete VVS i kök 2400 kr (4 tim á 600 kr/tim
 • Arbete plattsättning/tätskikt i badrum 16000 kr (32 tim á 500 kr/tim)
 • Arbete bygg i badrum 15.000 kr (32 tim á 500 kr/tim)
 • Arbete VVS i badrum 4800 kr (8 tim á 600 kr/tim)
SUMMA: 378.411 kr

För sammanställning av ingående material och priser - Materiallista Carl-Axel

Den totala arbetskostnaden för att bygga huset, montera kök och badrum är mellan 180-220 timmar, dvs drygt 1 månads arbete. I kalkylen ovan ingår inte grund och inte heller kostnaden för att ansluta vatten/avlopp samt el.

Att bygga ett attefallshus som komplementbostadshus är en investering på minst 400.000 kr. En låneränta på 2,5 procent ger en räntekostnad på 10.000 kr/år. Tillkommer gör driftkostnader som el/vatten och försäkringar. De potentiella hyresintäkterna är…stora.

(En precis kostnad för badrum/kök är svårt att uppskatta eftersom materialvalen har avgörande betydelse på slutkostnaden. Kakel/klinker kan kosta från 79 kr/kvm till mer än 1000 kr/kvm, detsamma gäller för köksbänken en laminatskiva för 500 kr/m eller stenskiva för 5000 kr/m.)

Ditt attefallshus pris på lång sikt

Med hjälp av ritningar, handlingar och stomme från oss kommer ditt husbygge bli smart och mycket prisvärt. Vad den slutligen kostnaden eller rättare sagt vinsten beror också i stor utsträckning hur anpassat huset är till omgivningen. Ett funktionellt, välanpassat och välbyggt hus som kompletterar befintliga byggnader kommer betinga ett mycket högre värde den dag det säljs. Att investera i en attefallsbyggnad är en investering för framtiden.

OBS glöm ej att skriva kontrakt med byggfirman/snickare. Av kontraktet och dess bilagor ska det tydligt framgå 1) Vad ska göras 2) När ska det göras 3) Vad ska det kosta 

 

 

Share