ATTEFALLSHUS RITNINGAR - VILKA BEHÖVS OCH NÄR?

Vad behöver man för handlingar för att kunna bygga ett hus?
Om man ska bygga ett attefallshus måste man anmäla det till kommunen alternativ söka bygglov.
Det behövs kompletta bygglovsritningar oavsett om det gäller för anmälan eller om det gäller en bygglovsansökan.

Kommunen kan också begära in:

  • Konstruktionsritningar (typsektion, kritiskt snitt)
  • Förslag till kontrollplan
  • U-medelvärdesberäkning
  • Dimensioneringsberäkning enl rådande EKS
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Funktionsmåttsritning enligt tillgänglighetskraven och markplaneringsritning
  • Redovisning av uppvärmnings- och  ventilationssystem

Något som ytterligare kompliceras anmälningsförfarandet är att alla kommuner tolkar kraven olika. Det medför i praktiken, för den sökande, att kommuner efterfrågar olika handlingar. Det finns alltså inte något enhetligt syn eller övergripande gemensamt arbetsätt mellan olika kommunala byggnadsnämnder. Det kan vara stor skillnad mellan olika kommuner. Vår erfarenhet är att glesbygdskommuner inte kontrollera lika noggrant att kraven uppfylls som storstadskommunerna.

För att kunna upphandla byggnadsmaterial till bästa pris för ett hus behövs utförliga materialförteckningar, något som vi är unika med i Sverige och som vi har till varje hus.
Våra tydliga vägguppställningar och 3D-modeller på hus & stomme gör att det blir det enkelt att bygga huset.

En stomplan visar exakt hur alla reglar skall placeras i plan
En vägguppställning visar hur reglarna är placerade i varje vägg, bärande pelare, balkars samt fönsters och dörrars placeringar 
Film på hur våra 3D-modeller kan användas 

Ett attefallshus ritningar består självklart också av måttsatta planritningar

Köp av ritningspaket från oss erhåller man följande ritningar:

Arkitektritningar och konstruktionsritningar från oss på BimHouse är en bra start för ett enkelt och problemfritt bygge. Hoppas att denna information kan ge dig vägledning!

 

Share