LEVERANSOMFATTNING

Vi på BimHouse är inte bundna till något specifikt byggsystem. Vi anpassar våra vägg- och takkonstruktioner efter platsens snözon, dina önskemål om isolertjocklek samt efter hustyp och användningsområde. Lättbalkar, K-virke, mineralull, lösull osv – vårt digitala moderna arbetssätt medför att vi är flexibla och kan anpassa såväl ritningar som byggsats. Vi projekterar husen med tanke på god energihushållning och sunda materialval för ett hållbart byggande. Vi erbjuder välisolerade hus och väl gestaltad arkitektur.

LILLA PAKETET består av:
FÖRSLAGSRITNINGAR (klickbara som visar vad det är)
BYGGLOVSRITNINGAR
FÖNSTER- OCH DÖRRUPPSTÄLLNINGSRITNING
BYGGRITNINGAR - måttsatta arkitektritningar, stomplaner och vägguppställningar
KONSTRUKTIONSPRINCIPER - enligt kommunens krav för attefallshus
KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR - dimensionering enligt kraven i EKS
FUNKTIONSMÅTT - redovisade på ritning (ingår vid krav på tillgänglighet)
U-MEDELSVÄRDESBERÄKNING  - ingår endast för attefallshus
MÄNGDLISTA - material till stomme samt till väggar och bjälklag
BIMx-MODELLER -  i 3D: arkitektmodell och konstruktionsmodell se demofilm här
Klicka på länkarna ovan för exempel
Grundritning ingår ej

MELLANPAKETET består av:
LILLA PAKETET och
PRECUT-STOMME - som sågas till i en digital såg för millimeterprecision se demofilm HÄR
GOLVBJÄLKLAG - ingår inte som standard utan måste specifieras i beställningen eftersom många hus byggs på betongplatta
Stommen består av alla bärande reglar till väggar och tak inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar och pelare.

Vi är inte knutna till något specifikt byggsystem utan erbjuder lämplig stomme enligt platsens snözon, dina önskemål samt efter hustyp och användningsområde.
Alla stommar finns i flera varianter beroende på snözon och val isolertjocklek.
Inga ytterligare kapningar eller anpassningar behövs göras, stommen kan monteras direkt
Varje regel/balk är märkt med unik ID
Snabb resning av stomme och inget spill
Alla bärande reglar till tak och väggar ingår inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar och pelare.
Stommen är digitalt tillkapad med max 2mm felmarginal
Att resa en precut-stomme går ca 3-4ggr snabbare än traditionellt lösvirkesbygge


STORA PAKETET
består av:
MELLANPAKETET och
BYGGSATS - ett prisvärt materialpaket bestående av byggmaterial till väggar, golv och tak. 

YTTERVÄGG

Väggbeklädning

Beroende på husmodell: fjällpanel, dubbel- eller enkelfasspont

Spikläkt

28X70

Utvändig skiva/duk

Gipsskiva GU 9x1200x2700

T-profil

H-Profil GU

Regelstomme

Enligt offert/ritning

Isolering stomme

Mineralull alternativ lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Installationssregel

45x45 byggregel

Isolering installationsskikt

Mineralull

Syllisolering

Erfoderlig dimension enligt ritning

Invändig ångspärr torra utrymmen

Byggfolie åldersbeständig 0,2mm 25m/rle br=2700

Invändig ångspärr våta utrymmen

Isover Folie Vario Extra

TAK

Underlagspapp

Underlagstäckning HP 350, dubbel klisterkant

Råspont

20x120 ändspontad

Regelstomme tak

Regel c24 45x220, alt 2x 45x220 mm, limträ/kerto, enl. offert

Isolering stomme tak

Mineralull alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Ångbroms/Ångspärr

Isover Folie Vario Extra

Spikläkt

28x70

Luftning tak

Ingår ej, ej nödvändigt vid ångbroms typ Vario Extra

Vi väljer att använda ångbroms i tak som standard till skillnad från ångspärr. Ett hus byggt med ångbroms kan byggas utan luftning som kan vara en riskkonstruktion samt att bygget går mycket snabbare och enklare. Läs mer HÄR: https://www.isover.se/products/isover-varior-xtra-variabel-angbroms. Självklart kan material i vår byggsats bytas ut till självkostnadspris

GOLV - ingår vid val av träbjälklag

Stomme-golvbjälklag

Regel 45x170, alt enligt offert

Isolering bjälklag

Mineral alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Trossbotten

Trossbottenskiva 6,0x550x1220

Spikläkt för trossbottenskiva

22x95 Impr. trall klass AB

Infästningsmaterial

Ingår ej

TILLVAL – RITNINGAR OCH HANDLINGAR
Hjälp med bygglovsansökan, fylla i blankett
Situationsplan på nybyggnadskarta - rita husets optimala placering på tomten
VA/dagvatten-ritning -
Teknisk beskrivning - gäller endast attefallshus
Energiberäkning - gäller endast attefallshus
Brandskyddsbeskrivning -  för attefallshus enligt kommunens krav
För att kunna upprätta situationsplanen och VA/dagvatten-ritningen behöver vi en korrekt digital tomtkarta från er, ofta benämnd Nybyggnadskarta. Det varierar från kommun till kommun vilken typ av kartunderlag som behövs så hör med bygglovsavdelningen i din kommun så att du får rätt kartunderlag.

TILLVAL  – KOMPLETTERING AV BYGGMATERIAL
Om du vill att huspaketet ska bli så komplett som möjligt rekommenderar vi dig att även köpa golvytskikt, innerväggspanel , extra isolering mm.
Om du önskar få hjälp med att köpa fönster — rekommenderar vi dig att ta in priser hos din lokala byggvaruhandel utifrån vår fönster- och dörrförteckning som ingår i ritningspaketet. När de gäller köp av fönster är det många val så som kulör, material, glastyp mm som spelar in därför har vi  lagt fönster och dörrar utanför vår byggsats. I våra ritningar finns alla val gjorda och vi har beskrivit våra rekommendationer om material och kulörer så som vi gestaltat.


Share