LEVERANSOMFATTNING -LEVERANSDEKLARATION

Vi är inte knutna till något specifikt byggsystem utan väggarnas konstruktion anpassas till varje hus efter behov och önskemål. Vi förbättrar och utvecklar vår byggsats löpande. Här nedan visar vi det som ingår i gällande leveransomfattning (LDK 2018-09-13)

DETTA INGÅR VID KÖP AV LILLA PAKET (RITNINGAR):


När du beställer ritningspaketet av BimHouse ingår:

Planritningar 1:50
Sektionsritningar 1:50
Fasadritningar 1:50
BIMx A-modell på färdigt hus.

När bygglov skall sökas är det nödvändigt med ritningar i skala 1:100 därför ingår också:

Planer 1:100
Fasader 1:100
Sektioner 1:100

Konstruktionsritningar redovisar hur byggnaden byggs. Vi levererar också mängdförteckningar och detaljerade kaplistor. Dessa ritningar/handlingar ingår:

Takplan 1:50
Stomplan 1:50
Måttsattta planritningar sektioner och fasader 1:50
Fönster och dörruppställning
Kaplista på stommen
Mängdlista på stommen i excel-formatMängdförteckningar på mtrl i väggar/tak
Måttsatta vägguppställningar över regelstomme med utegips
Golvbjälksplan 1:50
Dimensioneringberäkningar enligt EKS 10
BimX K-MODELL (En unik virtuell 3D-modell för Ipad/Iphone eller 3D-glasögon tex Google Cardboard)

DETTA INGÅR VID KÖP AV MELLANPAKETET (RITNINGAR+PRECUT-STOMME):


Vid beställning av mellanpaketet ingår förutom LILLA PAKETET,  också en pre-cut stomme som sågas till med digital robotkap för unik precision. Se demofilm här.
Det finns många fördelar med att köpa en pre-cut stomme som:

 • Ingen ytterligare kapning eller anpassning behöver göras, utan stommen kan monteras direkt.
 • All dimensionering- och konstruktionsberäkningar är färdiga.
 • Ritningar på varje väggelement ingår, måttsatta och där märkningen av varje regel framgår med måttsättning, avväxlingar för fönster mm
 • Snabb och enkel resning av stommen och inget spillvirke.
 • Alla bärande reglar till tak och väggar ingår inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar och pelare.
 • Alla stommar finns i flera varianter beroende på snözon och val av isolertjocklek.

Individuella anpassningar görs vid förfrågan. Golvbjälklaget ingår inte som standard utan måste specifieras i beställningen. Material till icke bärande mellanväggar och loft ingår inte.

DETTA INGÅR VID KÖP AV STORA PAKETET (RITNINGAR+PRECUT-STOMME+BYGGSATS):


BimHouse säljer även byggsatser till våra hus. Vid beställning av Stora paketet ingår förutom MELLANPAKETET kompletterande material till väggar och tak. I vår byggsats ingår material som är oberoende av personliga val och önskemål men som är nödvändiga för ditt bygge. Att köpa våra mycket prisvärda paket ger tidig kostnadskontroll och förenklar ditt bygge. För en detaljerad förteckning över vad som ingår i Stora paketet ladda ner vår leveransdeklaration (PDF):  LEVERANSDEKLARATION 2018-09-13

DETTA INGÅR VID BYGGLOV/ANMÄLAN:


Alla handlingar som krävs för att din anmälan till kommunen ska bli godkänd. (Olika kommuner kräver olika dokument). Vi säkerställer att kommunen får alla de handlingar som efterfrågas. Vi köp av ritningar/material till något av våra fritidshus ingår hjälp med bygglov/anmälan kostnadsfritt.

 • Situationsplan
 • VA-ritning*
 • U-värdesberäkning*
 • Byggnad inritad på situationsplan
 • Funktionsmått

Vi behöver då ett underlag från er i form av en korrekt digital tomtkarta. Vilken karta som behövs varierar från kommun till kommun. Hör med Er lokala byggnadsnämnd vilka handlingar de kräver.

*Ingår för attefallshus. För fritidshus och övriga hus är det tillval.

Share