Företagsanalytikern Per Nilsson på Norrlandsfonden skriver i sin krönika om digitaliseringen i byggnadssektorn. Sammanfattningsvis kan man konstatera att hans beskrivning och BimHouse affärsmodell är helt överensstämmande. Krönikan hittar ni HÄR men ni kan också läsa den nedan:

"Digitala byggsnickareBegreppet digitalisering används ofta svävande – men vad menar man med det inom byggsektorn? Är det inte spik och hammare som gäller? Enligt Vismas digitaliseringsindex är byggsektorn en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering. CAD-program används visserligen av så gott som alla arkitekter och ingenjörer, men logistiken kring byggen är ofta rörig och ineffektiv.

Material som levereras till byggarbetsplatser flyttas i snitt sju gånger innan det används. Det uppstår problem ute på byggen med delar som inte passar ihop. Många branscher har fått uppleva hur digitaliseringen ändrat spelreglerna. Handel och finanssektorn är två exempel. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling. I framtiden kommer det vara avgörande att all information finns integrerad och i obrutna flöden - det sparar pengar, tid och förebygger misstag.

Omställningen är det som forskarna brukar kalla disruption – när en ny teknik eller produkt på kort tid skapar en omvälvande förändring på marknaden. Nu sker en explosiv utveckling inom digitala verktyg, som exempelvis BIM (byggnadsinformationsmodeller) Byggprojekt skapas virtuellt, med digitala byggstenar som speglar verklighetens dörrar, hissar och rörsystem. Först när utformningen är klar beställs alla delar, för rationell leverans och montering enligt i stora fabriker.

Byggnadsarbetarens uthållighet kommer att kunna kompletteras med nya tekniska lösningar som gör arbetet lättare. Utvecklingen måste inte innebära att det blir färre byggjobb, men arbetet kommer helt säkert att förändras, vilket också påverkar vilken kompetens som behövs.

I Norrbotten finns flera goda exempel på företag som kommit långt i digitaliseringsprocessen. Lindbäcks Bygg med deras nya fabrik samt de digitala pionjärerna Lundqvist Trävaru är två goda ambassadörer."

Share