Skissarbete på ett nytt fjällhus som ska byggas i södra Årefjällen. Huset är ritat av arkitekt Louise Andrén i samråd med kund. Ett välisolerat fjällhus med stomme i lättbalk och cellulosaisolering i väggar och tak och istället för diffusionsstät PE-folie i väggarna används en öppen ångbroms.  Förutom detaljerade bygghandlingar och materialförteckningar får kund också virtuella 3D-modeller på stomme och hus så att man kan uppleva sitt fjällhus på ”riktigt” innan det är byggt. Leverans av precut stomme och byggsats beräknas till årskiftet 2018/2019.

 

Edsasdalen 3

Edsasdalen 2

 

Share