I dagarna har det kommit ett förtydligande från Boverket vad skillnaden är mellan komplementbyggnad och ett komplementbostadshus. Det är bra, eftersom kommunerna tolkar reglerna olika. T ex Partille kommun utanför Göteborg anser att attefallshus där vatten finns indraget kan komma användas som permanent bostad och måste därför följa reglerna för komplementbostadshus. I och med Boverkets förtydligande, ska inte den kommunala byggnadsnämnden ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller permanentbostad.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §
Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.

Komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad. En byggnadsarea på 25 m2 är tillräckligt stor för att byggnaden ska kunna utformas och inredas för en bostad.

Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Det kan även vara svårt att avgöra om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. En gäststuga är en komplementbyggnad medan en självständig bostad är ett komplementbostadshus. Byggherren ska alltid uppge vad attefallshuset ska användas till i sin anmälan. Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller en permanentbostad. Nämnden kan inte utifrån byggnadens storlek och vilka funktioner som finns göra en annan bedömning av användningen än den användning som byggherren har angett. Både gäststugor och fritidshus får ha både kök och badrum utan att det är en permanentbostad. Om det i efterhand framkommer att attefallshuset inte används till det som byggherren uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom tillsyn.

Share