Här hittar du våra friggebodar och andra bodar som är mindre än 15 kvm. Våra friggebodar finns i flera varianter och i olika dimensioner. Det kan användas som sovbodar, mindre gästhus eller varför inte som bastu. Våra friggebodar levereras som lösvirkesbyggsatser, vilket ger oöverträffad ekonomi och flexibilitet. Individuella anpassningar, självklart. Kontakta oss för gratis offert. Tänk på att även små bodar måste dimensioneras efter förväntad snöbelastning och spännvidder. Alla våra hus, oavsett storlek, dimensioneras alltid efter aktuell snözon.

OM FRIGGEBODAR FRÅN BIMHOUSE

 Husen finns i flera varianter på stomme, från 145 mm för den som önskar en mycket isolerad friggebod till 95 mm stomme för t ex bodar som ska användas till förråd. Våra byggsatser levereras som platta paket där stommen är färdigkapad i en digital kapsåg med millimeterprecision. Professionella arkitektritningar, detaljerade bygghandlingar, utförliga mängdförteckningar och precisa kaplistor, allt ingår vid köp av ritningar från oss.  Helt enkelt ett nytt sätt att bygga hus oavsett om man ska bygga själv eller med hjälp av professionella snickare. Till alla våra friggebodar finns också virtuella 3D-modeller som kan upplevas på en surfplatta/telefon/dator eller med hjälp av VR-glasögon.

REGLER FRIGGEBOD 

En friggebod fick urspungligen uppgå till högst 10 kvm men 2008 ökades arean till 15 kvm. 

Arean avser den totala arean för alla uthus och bodar på en fastighet som saknar bygglov. Det är husets utvändiga area som räknas

 • Friggeboden får bara stå vid ett enbostadshus eller tvåbostadshus man får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvadratmeter.
 • En friggeboden måste stå minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om den ska stå närmare behöver du be grannen om tillåtelse, alternativt söka bygglov hos kommunen. Se till att få grannens beviljande skriftligt.
 • Friggeboden måste alltid stå minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. Om närmare så måste man söka bygglov
 • Taknockshöjden får vara max 3 meter, räknat från markens medelnivå runt byggnaden.
 • En friggeboden måste vara fristående. Den får inte byggas ihop med en annan byggnad
 • Du får bygga källare
 • Strandskyddsdispens krävs i område med strandskydd.
 • Du får bygga eller ställa upp en friggebod på prickmark.
 • Om du ska dra vatten och avlopp kan det vara nödvändigt att anmäla detta till kommunen. Kolla med din lokala kommun.
 • I plan- och bygglagen står att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. 

 

 

BYGGA FRIGGEBOD - en checklista

1. Vad är behovet?

Till vad ska huset användas. Täcker 15 kvm behovet eller skulle det fungera bättre med ett attefallshus på 18 kvm. Är du osäker kontrollera med en arkitekt. En arkitekt ställer frågor och ger svar. Gör rätt och tänk rätt. Rätt tänkt från början till slut. 

2. Kontrollera med lokal byggnadsnämnd

Kommunen får i detaljplanen skriva att bygglov krävs för att uppföra friggebod. Din tomt kan vara en del i ett område som utgör en värdefull miljö. M.a.o det är inte tillåttet att bygga en friggebod där.

3. Placering

Planera byggnation så att det ansluter till omgivande bebyggelse på ett bra sätt och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Skapa väl fungerande uterum fria från insyn och i solsektorn. Komplettera gärna med utedäck, pergola och avskärmning. Sätt ut huset med några pinnar i marken och spänn ett snöre emellan för att få en känsla hur det kommer bli. Låt det ta tid. 

4. Ekonomi - bygga friggebod själv eller köpa färdigt.

Att köpa ett nyckelfärdigt hus kostar mer än ett lösvirkeshus, oavsett om man ämnar göra det själv eller ta hjälp av hantverkare. Den stora fördelen med att bygga själv och i lösvirke är att du kan få det få det precis som du vill ha det. I våra byggsatser ingår inte material som golv och andra ytskikt eftersom vi vet de flesta vill bestämma själva dessa material efter personlig stil och önskemål. Fönster och dörrar ingår inte heller av samma anledning. Tydliga monteringsanvisningar och färdigkapade reglar gör att alla våra hus är enkla att bygga även för den som saknar erfarenhet. 

5. Jämför leverantörer

Det är förvånade stor skillnad mellan olika friggebodsleverantörers pris på färdiga bodar. Många gånger är det också oklart hur husen är byggda. Vad menas t ex med att en bod är vinterbonad, välisolerad eller färdigbyggd för året runt bruk. En byggnad är inte vinterbonad för att det finns 120 mm isolering i väggarna. U-värde är ett objektivt mått på en väggs, tak eller fönsters isoleringsförmåga. Ett lågt U-värde är att föredra. Tänk på att det stora ekonomiska posterna i ett normalt friggebodsbygge är fönster, dörrar, grundläggning och elinstallioner, speciellt fönster och dörrar. Det är mycket stor prisskillnad mellan olika fönster i samma storlek. Ett aluminiumklätt fönster med 3-glas och med ett bra U-värde kostar ca 5 ggr mer än ett billigt PVC-fönster i 2-glas. 

6. Grundläggning/Bygga grund

I princip finns det tre grundläggningensätt när man ska bygga friggebod:

 • Platta på mark
 • Plattor på mark alternativ plintar 
 • Grundmur

Viktigt är att ta hänsyn till om det tjälskjutande mark eller inte, dvs hur mycket fukt markmaterialet håller. Lera och matjord kan hålla mycket fukt och när fuktig jord fryser kan den expandera upp till 10%, precis som is. Mindre hus som bodar kan man bygga på betongplattor annars är betongplintar billigast och enklast men gjuten platta på mark med isolering är det bästa valet för det flesta hus. Oavsett grundläggningsmetod måste tjälskjutande markmaterial grävas bort och ersättas.

7. Vilken stomme och hur mycket isolering ska man välja

Om du ska bygga en friggebod som ska värmas upp rekommendar vi alltid att man ska välja en stomme på 145 mm med ett inre installationskikt på 45 mm. Det blir då dolda installationer samt tämligen välisolerat. Ett problem med att isolera ytterligare, vilket vore att föredra, är att golvytan minskar för mycket.  Invändig golvyta minskat med nästan 10% när stommen ökar från 95 mm till 145 mm. Friggebodar som inte ska värmas upp kan ha den billigare oisolerade stommen på 95 mm. Tänk på att om boden ska användas till förråd och man ska förvara färg eller andra frostkänsliga produkter som vissa elektroniska maskiner bör man välja en bod med isolering som kan värmas upp vintertid till drygt 10 grader.

8. Tak - luftspalt eller inte. Takmaterial papp eller plåt.

I byggnader med låg eller normal fuktighet är det möjligt att bygga s.k kompakta tak. Det är en takkonstruktion utan luftspalt, istället kan en speciell lufttät och samtidig fuktgenomsläpplig folie användas, typ Isover Vario Extra. Ett tak utan luftspalt har bättre isoleringsförmåga är enklare, snabbare och billigare att bygga. Vi har en förkärlek för moderna gröna tak av moss-sedum som läggs på tätskiktssystem baserat på SBS-modifierad bitumen som skarvsvetsas. Tätskiktssytemet är billigt och bra och har lång livslängd, extra lång med ett skyddande grönt tak ovanpå. Ett mer påkostat alternativ är bandfalsat plåttak. Att lägga tegelpannor är också möjligt på de bodar som har en taklutning större än 14 grader. Många bodar har dock en taklutning på mindre än 14 grader.

 

Share