De flesta av våra kunder väljer att köpa unika anpassade byggsatser, där vi inte utgår från någon tidigare modell utan vi skapar ett hus efter våra kunders tomt, omgivande bebyggelse och önskemål. Dessutom  anpassar vi vårt byggsystem för varje kund - lågenergi/passivhus/ekologiskt/kostnadseffektivt - allt är möjligt.  Önskar ni offert på ett fritidshus, så tveka inte att kontakta oss!

FRITIDSHUS BYGGSATS

Vi är ett arkitektföretag vars huvudsakliga affärsidé är att utveckla vackra nordiska bostadshus. Med hjälp av modern CAD-programvara och samarbete med utvalda leverantörer kan vi leverera robotkapade stommar och byggsatser till fritidshus. Inga lager, inga fabriker, inga försäljningsagenter, inga kataloger och inte heller några begränsande produktionsförutsättningarna, som t ex vissa byggmaterial, dimensioner, vägghöjder eller spännvidder, gör att vi kan erbjuda unika hus till mycket konkurrenskraftiga priser. Eftersom vi har en helt digital arbetsprocess kan vi snabbt offerera er ert unika fritidshus i byggsats, såväl sommarhus som fjällhus.

LITE TIPS OCH RÅD PÅ VÄGEN

Vi har drivit arkitektföretag och byggt och projekterat hus under mer än 15 års tid. Vi har stor erfarenhet av byggprocessen. För underlätta för alla som planerar bygga fritidshus har vi därför skrivit en omfattande checklista, för vad man bör tänka på och på saker som man måste känna till när man ska bygga nytt. Valfrihet, mängdförteckningar, digitalt färdigkapade stommar,  särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välj fritt: från enbart arkitektritningar till allt med arkitektritningar, bygghandlingar, bygglovansökan/anmälan, millimeterkapad trästomme och byggsats


TIPS FÖR DIG SOM SKA BYGGA HUS

Det är spännande, stimulerande och kul att planera och bygga nytt. Men det kan vara frustrerande också och stressande eftersom det är mycket kunskap att ta in och processer att sätta sig in i. På internet är det möjligt att finna många tips, råd och checklistor för de som går i husbyggartankar. Vi upplever att dessa är alldeles för fragmentariska och generella. Med anledning därav har vi sammanställt en mer utförlig checklista. En checklista med förklarande texter och övervägande att ta i beaktande när man ska bygga en fritidshus byggsats från BimHouse.

VARFÖR BYGGA HUS (TIPS 1-4)

Ett stort ekonomiskt beslut, visserligen, men det är en affär som du med största sannolikhet kommer att tjäna på. Att bygga nytt hus i ett tillväxtområde är ingen större ekonomisk risk. Troligare är att ditt nästa bilköp blir en större ekonomisk förlust än ditt husbygge. Det är som Mark Twain sa: ” buy land they are not making it anymore”. Det största och svåraste beslutet är att hitta en tomt som man tycker om.

Att bygga drömhuset och få det precis som man vill är ju bra. En stor fördel med att bygga nytt är att man blir färdig. Att köpa renoveringsobjekt blir många gånger ett ständigt pågående projekt som håller ensysselsatt år efter år och som aldrig tar slut. Att bygga nytt innebär att man kan bli färdig. Visserligen är tiden mellan köp och inflyttning längre men man slipper bo i ett renoveringsprojekt. 

Tänk också att stora hus är inte bättre än små men bra planerade hus är bättre än dåligt planerade och jäkta inte utan låt planeringen ta tid.

Arbetet med listan är inte klar. Några punkter återstår ännu, så vi ber om ditt tålamod.

FRITIDSHUS BUDGET OCH EKONOMI (TIPS 5-10)

Hur mycket kostar det att bygga? Vad är en produktionskostnadskalkyl eller förhandsvärdering. Att bygga fritidshus, eller vilket annat hus som helst, är en investering för framtiden.

KÖPA TOMT (TIPS 12-21)

Vad är en bra tomt och vad säger detaljplanen? Viktiga övervägande vid valet av tomt?

NYCKELFÄRDIGT HUS, PASSIVHUS OCH EKOLOGISKT HUS ELLER... (TIPS 22-28)

Passivhus, kataloghus, sten- eller trähus valen är många. Men vad säger innehållsförteckningen – om det finns någon!

ARKITEKTRITNINGAR OCH ATT ANLITA ARKITEKT (TIPS 29-33)

Hur arbetar en arkitekt och vad är arkitektens roll när man ska bygga.

BYGGLOV, TEKNISK SAMRÅD OCH STARTBESKED (TIPS 34-52)

Bygga fritidshus eller permanentbostad vilka är kraven från myndigheterna och hur går processen till.

BYGGA NYTT HUS  - VAD ÄR DET SOM KOSTAR (TIPS 53-86)

Det är svårt för en novis att veta hur kostnaderna påverkas av olika val som man gör. Skjutdörrar, vägghängd WC, inga lister mm. Materialen kanske inte är dyrare i sig, men det kan krävas mer arbete.

ANLITA HANTVERKARE OCH BYGGNATION (TIPS 88-104)

Begär in tre offerter och jämför, är ett vanligt råd. Men är det så enkelt och vad är det mer man ska tänka på vid valet av byggentreprenör. Egenkontroller, säkert vatten, Bas U och Bas P, arbetsmiljöplan det är mycket att hålla reda och vad är det man jämför, äpplen och päron?

INFLYTTNING - MEN GLÖM INTE!! (TIPS (105-111)
Fritidshus Astrid
Fritidshus Marianne
Fritidshus Anna-Kristina
Share