ANLITA HANTVERKARE OCH BYGGNATION

Avsnittet är inte färdigskrivit men kommer att bli det snart

Hur mycker arbete ska man göra själv

Många ambitiösa män vill göra mycket av arbetet själva för att dra ner kostnaderna på bygget. Att bygga hus är jobbigt fysiskt men det tar också mycket tid. Om man ska ersätta en yrkesskicklig snickare som arbetar 40 timmar veckan motsvara det ca 2,5 månads arbete 8 timmar/helg för att åstadkomma samma arbete. Om man väljer att göra en del arbete själv är vårt råd att inte jobba heltid under tiden samt lämna målning och finsnickeri till skickliga hantverkare. Målning och spackling är svårt och misstag kommer synas väldigt väl. Tänk också på att husbygget är en arbetsplats och respektera detta. Vid nyproduktion är detta inte ett lika stort problem som vi renoveringsprojekt

Offerter

Enklare sagt än gjort många lämnar inte offerter, tar tid från produktivt arbet

Referenser

Entreprenadform (total general eller delad entreprenad
Som byggherre har du alltid fullt ansvar

Fast pris eller löpande räkning

Om varför det är en fördel med löpande räkning

Avtal

Vikten av skriva avtal. ABS eller ABK och avtala om vad, när och hur

Projektledare/byggledare

Bas U och Bas P

Något som krävs vid alla byggen. Deras roll och uppgift

Certifikat - heta arbeten, ställningsbyggnad

Nödvändiga certifikat som en entreprenör måste inneha

Arbetsmiljöplan

Ska finnas på alla för alla arbetsplatser och byggen

Betalningsplan

Betala inte för något som inte är presterat om att inte betala i förskott

Bygga - säkert vatten, behörig plattsättare BKR

Regler och certifikat som för badrumsarbeten

Tidsplan

När ska arbetet påbörjas och när det ska vara slutfört. Eventuellt vite vid försening

Försäkringar

Vilka försäkrimgar som entreprenören ska inneha etc

Garantier

Vad gäller 

Egenkontroller

Något som alla entreprenörer ska göra kontinuerligt. 

Platta på mark- lägg in luft kamin, nedsänkning för dusch

Att tänka vid gjutningsrarbeten och vad som kan falla mellan stolarna

Etablering tillgång till rastplats och toalett

Hanteverkarnas rätt till en ordnat arbetsplats 

Byggmöten

Hur ofta och om vikten av dessa

Slutbesiktning

Hur går det till och om att anlita en oberoende besiktningsman

Share