Arkitektritningar

ARKITEKTRITNINGAR OCH ATT ANLITA ARKITEKT

29. Varför är arkitektur viktigt?

Kan inte beskriva det lika väl som Marc Kushner gör. Det räcker med att se de första 2 minuterna på hans presentation. Marc Kushner på TED-talks

30. Hur välja arkitekt?

Arkitekt är i Sverige inte en skyddad titel. Det innebär att vem som helst får kalla sig arkitekt, oavsett om man har adekvat utbildning eller ej. Men det är enbart de som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och som uppfyller förbundets krav på utbildning och yrkeserfarenhet som kan använda titeln SAR/MSA.

Det finns idag inget bra register över arkitekter/arkitektföretag som är tillgängligt för alla. Sveriges Arkitekter har ett register på arkitektföretag men en stor andel av de svenska arkitektföretagen är inte anslutna till det registret.

Fråga vänner och bekanta, sök på Google och ta reda på vad arkitekten gjort tidigare och kolla referenser. Tänk på att en bra dialog och lyhördhet är ändå kanske det mest avgörande för ett bra slutresultat.

31. En arkitekts roll

Bygga hus är en stor investering och det är många beslut som måste fattas, vilket om inte annat denna checklista är ett bevis på. Det är många val som ska göras inte bara tapet och kakel utan det ska fattas beslut om uppvärmning, avlopp och mycket annat. Att bygga hus handlar många gånger om att snöa in på en sak - huset! En arkitekten är inte bara någon som ritar upp ett förslag och levererar en ritning, utan en diskussionspartner med vilken du kan resonera och finna den lösning som bäst motsvarar de behov och förutsättningar du har. En arkitekten är en kunnig rådgivare när du vill ge dig in i byggprocessen. En arkitekt kan beskriva de olika skedena i processen, hjälpa till med kalkyler och upphandlingar, sköta kontakter med myndigheter och entreprenörer – fungera som en projektledare.

32. Avtal arkitekt

Avtal med arkitekt skrivs enligt ABK 09 (Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag), bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Ett standardkontrakt som finns att ladda ner på nätet.

33. Arkitekt arbetsprocess

Arkitektarbetet kan delas in i huvudsak 4  steg. En arkitekt arbetsinsats kan vara alla 4 stegen men också bara steg 1.  Stäm av  arbetsinsatsen efter och arkitektens arbete allt eftersom ritningar produceras enligt en ritningsförteckning.
Inledningsvis måste förutsättningar för arkitektens arbete klargöras genom att tidplan, kalkyl och kontrakt skrivs

Del 1. Från skiss till bygglov
Från idémöten via skisser till bygglov med utgångspunkt i en programskiss  efter beställarens önskemål, funktionskrav och ekonomi
Upprättande av bygglovshandlingar (ritningar + ansökan)
Exempel på ritningar är:
A1. Programskiss (analysen av önskemål, funktionskrav och kommunens planer)
A2. Gestaltning (idé- och förslagskiss)
A3. Bygglov (bygglovsritningar + ansökan)

Del 2: Bygghandlingar
Måttsatta byggritningar såsom måttsatta planritningar, sektioner och fasader. Det kan vara grund- och markritningar,  eller underlag för VVS- ovh elfirmor. Det kan också vara förfrågningsyunderlag för byggentreprenörer.

Exempel på ritningar är:
A4. Sammanställningsritningar/Produktionsritningar
A5. Hus- och rumsbeskrivningar
A6. Grund- och markritning
A7. Fönster- och dörruppställning:
A8. Trappor (utomhus), balkonger, altaner, räcken m.m.
A9. Underlag VVS
A10. Underlag Ventilation
A11. Underlag El

Del 3. Inredning och detaljer
Detaljprojektering av inredning som kök, bad, trappor, räcken, murade spisar eller utvändiga detaljer som takfot, fönstersmygar eller hörn

Ritningar:
Köksritningar, vägguppställningar, och övriga detaljritningar

Del 4. Produktion och uppföljning

Relationsritningar dvs alla ändringar som gjorts i förhållande till ursprungligt bygglov. Det som behöver redovisas för kommunen skickas in tillsammans med slutbeviset då villan är slutbesiktigad och eventuella åtgärder är utförda.

33. Fem myter om arkitektritat

Myt 1: Arkitektritat är dyrt
En första myt är att arkitektritade hus är dyrare än kataloghus.
Prefab hus eller kataloghus har stora kostnader. Det är kostnader för marknadsföring, vilket de är mycket bra jämfört med arkitekter, lager, kostnader för anläggningar och maskiner osv. De har ofta inte heller någon egen försäljningspersonal utan det är lokala agenter som sälje på provision mellan 5-15% . Alla dessa kostnader bakas in i slutpriset på kataloghuset.

Myt 2: Komplicerat och med många beslut som måste göras.
Det är många beslut och val som skall göras när man bygger nytt. Då kan man ta hjälp av en arkitekt. Beroende på engagemang och erfarenhet kan den som bygger nytt välja mellan att fatta beslöuten själv eller lämna över till en arkitekt och/eller byggentreprenör. Det kan upplevas som jobbigt med valfrihet.

Myt 3: Det tar lång tid
Att bygga en villa på 140-160 kvm tar ca 1500 timmar, dvs ca 3 månader för tre snickare. I dagsläget finns det inget modulhus som har kortare leveranstid än tre månader. På vissa kan leveranstiden vara över 1 år.

Myt 4: Problem med hantverkare, betalning osv
Konsumenter i förhållande till näringsidkare har genom konsumentköplagen och ABS 09 en mycket bra förhandlingsposition vid eventuella tvister. Tvister uppkommer när man inte har avtalat pris och när man inte klart att definierat vad det är som skall göras. Många tvister skulle kunna undvikas om man skriftligen avtalar innan arbetet sätter igång vad det är som skall göras, till vilken kostnad och när det ska vara klart.


Myt 5: Man måste göra mycket själv
Bygger man arkitektritat har man möjlighet att göra mycket själv, vilket inte är fallet med ett kataloghus. Vad du vill göra, hur mycket vill du göra, vill du köpa in visst material själv osv. Det finns valfrihet.

34. Kostnader anlita arkitekt?

Hur mycket kostar det att anlita arkitekt? Naturligtvis beror det på hur länge arkitekten finns i projektet. Om allt skall ritas, även bokhyllor och den öppna spisen, blir det fler arbetstimmar.

Erfarenheten visar att beställare som väljer arkitektritat är benägna att välja högre standard och mer avancerade lösningar än de som väljer kataloghus. Naturligtvis styr val av material och lösningar kvadratmeterpriset. Här skall arkitekten ge goda råd och tydlig information så att beställaren kan välja rätt utifrån sina förutsättningar.

Genomsnittsarvodet för en arkitekt enligt Sverige Arkitekter arvodesenkät 2017 är 940 kr/tim ex moms.

 

Share