BYGGA HUS KOSTAR  -  NÖDVÄNDIGA OCH INTE NÖDVÄNDIGA VAL

(UNDER PRODUKTION)

52. Konstruktion yttervägg/val av stomme

Energy-Wall, bästa U-vädet på marknaden, energivägg. Vilken är den bästa konstruktionen? Varför konstruerar alla husleverantörer sina ytterväggar olika och varför finns det ingen standard?U-värdet är viktigt. Finns det installationsskikt?

53. Lösullsisolering, cellulosa-, mineralull- eller glasullsisolering, PIR/PUR

Val av isolering är ett komplicerat ämne och som det skrivits mycket om. Det finns inte utrymme här att gå igenom allt men några punkter är värda att nämna:

  • Cellulosaisolering har högre densitet är mineralull - ljud- och luftvandring är därför mindre
  • Cellulosaisolering och träfiberskivor har har hygroskopiska egenskaper, dvs den kan ta upp och avge fukt.
  • Det går att återvinna mineralull.
  • PIR/PUR isolering har ca 40% bättre värmeegenskaper mineralull och cellplast.

54. Plast i väggen eller kan ett hus bli för tätt?

En del säger ” Man vill ha ett hus som andas – är det verkligen bra att bo i en plastpåse?”  Man kan ju inte andas i en tät plastpåse. Byggnader kan inte jämföras med en plastpåse eftersom vi måste ha, ett ventilationssystem som ser till att luften inomhus byts ut i tillräcklig mängd. Det är entydigt visat att bygga lufttätt är bäst både ur ett ekonomiskt- miljömässigt och hälsoperspektiv. Fuktcentrum på Lunds Tekniska Högskola har utrett detta. Rapport 2007.23

Huset ska vara så tätt att luften inomhus inte sipprar ut på fel sätt. Den fuktiga inomhus luften kan förstöra byggnadsmaterial om den ej ventileras ut. Det finns flera sätt att lösa detta på. att huset andas skulle vi vilja beskriva det som att det i så fall andas genom luftrören och inte genom huden.

55. Lättbalkar, konstruktionsvirke, timmer eller timmer limträ

Skillnaden mellan lättbalkar och konstruktionsvirke. Två leverantörer av lättbalkar existerar idag: Masonite Beams och Hunton. Masonit Beams har en lättregel med liv bestående av 10 mm OSB och fläns är konstruktionsvirke.  Huntons flänsar är LVL-trä vilket är ett mellanting mellan plywood och trä. Lättbalkar ger mindre köldbryggor, materialet är genom sin uppbyggnad väldigt rakt och ca 40% lättare än vanligt konstruktionsvirke. Vanliga reglar kan levereras lite vridna och vid byggnation kan måttdifferenser uppstå. Lättbalksystem kräver mer kunskap- och erfarenhet av snickaren.

56. Utegips eller vindduk

Till vindskydd i ytterväggar används i stort tre olika material. Vindduk, utegips eller fibercement. Vindduk är billigast och snabbast att montera men har ingen stabiliserande förmåga. Tveksamt också hur mycket fukt en vindduk står emot. Det är att föredra att husbygget kan stå med en fuktbeständig utsida ett tag innan ytterväggar färdigsställs. Utegips stabiliserar, tyngre att jobba med, monteras inte lika snabbt. Fibercementskiva är stabiliserande, tål fukt och står emot brand bättre än utegips. Fibercement eller minerit kostar något mer än gips och tar något längre tid att montera, men kan vara bästa lösningen vid krävande brandkonstruktioner.

57. Ska det vara luftspalt eller inte?

Ska det vara luftspalt eller inte vid parallelltak? En luftspalt på ca 40-55 mm mellan isolering och yttertak är ett vanligt byggnadssätt. Luftspalten är nödvändig när både yttertaket och underlagstaket är diffussionsöppet. Det finns emellertid vissa nackdelar med luftspalt som t ex dyrare konstruktion, risk för att utomhusluft kondenserar i luftspalten, mindre plats för isolering, risk för att yrsnö tränger in vid takfot eller i taknocken avluftning, samt risk för brandspridning genom luftspalten. Om man ska bygga utan luftspalt krävs det lite andra materialval som t ex kan väljas den variabla ångbromsen Isover Vario Xtra. Sök på Google efter RockTorv, ”kompakta tak” eller ”varma tak” för att läsa mer. Det finns inget rätt och fel i dessa olika lösningar. Det finns ingen byggandsnorm som föreskriver luftspalt. Det ska byggas säkert. Ett säkert sätt är att använda cellulosaisolering alternativt träfiberskivor tillsammans med en variabel ångbroms. Byggnadsmaterialen utvecklas och nya lösningar prövas.

58. Fläkt på taket eller i fläktkåpan

När man ska bygga nytt hus och köpa köksfläkt är är det många som inte är medvetna om att det är möjligt att placera själva fläktmotorn på taket eller på vinden i stället för i fläktkåpan över spisen /spishällen. En extern motor som placeras utanför köket har för det mesta högre kapacitet och ljudnivån från fläkten når inte köket. Det blir trevligare att umgås och laga mat i köket om bruset från fläkten inte stör.

59. Val brytare och uttag

Det är många val som måste göras när man ska bygga fritidshus. Val av strömbrytare och eluttag är ett par av alla val. Det är ett viktigt val dels ur utseendesynpunkt men också ur ett ekonomisk hänseende. Elko och Schneider (f.d Eljo) är de två största leverantörerna men det finns också många andra: Berker, ABB, Xerolight, Gira och Jung för att nämna några. Väl placerade don ger fina väggar och tak där små detaljer inte stör intrycket av rummet. Om detaljerna dessutom är snygga är det ju bar om de sitter rätt placerade.

60. Halogen, 220v eller LED

För några år sedan när man skulle välja downlights stod valet mellan 12volts halogen eller 220volt. På senare år har LED-lampor helt tagit över. Utbudet av 12volts halogen blir mindre och mindre. Nackdelen med LED-lampor är den dyra inköpskostnaden men eftersom energiförbrukningen är betydligt lägre och livslängden oerhört mycket längre så är det ändå absolut en lönsam investering.

61. Aluminium eller träfönster

Det finns i huvudsak två fönsteralternativ att välja mellan fönster helt i trä och fönster med aluminium klädd utsida. Sedan finns det också billiga PVC-fönster och fönster helt i aluminium. PVC-fönster är av plast och upplevs som plast och plasten i fönstern kanske inte längre gulnar som de gjorde en gång i tiden men de är ofta lite gula från början istället. Fördelen med fönster i aluminium som t ex fönster från Velfac är att de är underhållsfria samt de har en relativt tunn karm. Nackdelen är montaget av fönstren då det är svårt med infästning av foder etc i aluminium

62. U-värde fönster

63. U-värde vägg

Det viktigaste skillnaden mellan konstruktionen på olika ytterväggar är dess U-värde. U-värdet ska vara så lågt som möjligt, till en rimligt gräns som ligger runt ca 0.12-0.15 W/m² °C. Isoleringstjockleken blir då från 300 mm och uppåt. Marginaleffekten för ännu lägre U-värde anser vi vara alltför dålig. Ett högre u-värde kan accepteras i södra Sverige till skillnad mot norra. Jämfört alltså olika leverantörers U-värde på ytterväggar. Vad husleverantörerna sedan kallar sina väggar är inspirerande för där förefaller det finnas en obegränsad fantasiförmåga.

64. U-värde tak isoleringstjocklek

Den minsta accepterade isoleringstjockleken i ett tak är numera ca 400mm. Vi anser att det borde vara minst 500 mm och 600 mm är riktigt bra. Ett tak som har 500 mm får ett u-värde på ca 0,1 W/m² °C, vilket är godkänt

65. Ljudisolering innerväggar

Ljudisolering mellan inneväggar är många gånger en fråga om som glöms bort men som är viktig, för boende kavlitén. Speciellt viktigt är ljudisolering mellan sovrum och andra rum. En icke kraftig ljudreducerande innervägg mellan et sovrum och TV- eller Allrum är inte att rekommendera. Att stoppa lite isolering i väggarna spelar en marginell roll. Ljudreduktionen i en vägg påverkas i mycket stor utsträckning av otätheter, genomförningar, dörrar m.m. Leverantörer av gipsskivor som Gyproc och Knauf har utförliga och omfattande konstruktionsbeskrivningar för olika väggtypers ljudreduceringsförmåga. Svårläst men bra.

66. Träpanel, fibercement, fibergips eller gips på väggar

Gipskivor som är spacklade och målade är fortfarande det vanligaste ytmaterialet. Gips är billigt i inköp och går snabbt att sätta upp. Spackling och målning av gipsskivor är ett hantverk som bör överlåtas till proffs.

Invändig träpanel och trä på inneväggar har blivit vanligare under senare tid. Viktigt att tänka på vid uppsättning av träpanel är fuktkvoten. I normalt inomhusklimat har träet en fuktkvoten på ungefär 8%, vilket förstås varierar med årstiderna och geografi. S.k möbeltorrt virke har en fuktkvot på 6-8%. Detta innebär att panel som inte har denna kvot kommer att torka, kupa sig och spricka isär mer än de som ligger runt 8%. Leverantörerna av invändig panel är uppenbarligen vana vid reklamationer eftersom de har specifika monteringsanvisningar som man måste följa för att kunna göra en reklamation. Siljan Trä skriver t ex ”utrymmet ska ha rumstemperatur av ca 20 grader och en relativ fuktighet om ca 35-65%”. Om man ska montera en träpanel som har högre fuktkvot än ca 10% bör man vara medveten om att det under vinterhalvårtet kan bli springer upp mot 1 cm mellan panelbrädorna. Invändig träpanel har trots detta sina fördelar. Trä jämnar ut luftfuktigheten inomhus, är trevligt att arbeta med och binder och lagrar koldioxid.

Ett allt vanlig material att använda inomhus är fibergipsskivor. Dessa skivor har samma egenskaper som gips men högre bär- och slagförmåga och bättre brandmotsånd. Fibergips kan användas där man vanligtvis monterar 2 vanliga gipsskivor eller gipsksiva och en träskiva. Dessa skivor är relativt dyra men kan vara det bästa alternativet i vissa situationer.

67. Innedörrar tjocklek och kvalitet, skjutdörrar

Vid val av innedörrrar är det främst två parametrar som är viktiga förutom uteseende och design. Det är brandklass och ljudklass. Innedörrar varierar stort i pris från några hundralappar till flera tusen kronor. Här får man vad man betalar för. De billigare dörrarna är formpressade klena dörrar med platsgångjärn, som inte går att justera, och mycket enkel låskista. De dyra är massiva dörrar med justerbara gångjärn, inga plastdetaljer i låskistan.

Skjutdörrar är många gånger praktiskt och snyggt, speciellt i utrymme där dåligt med plats, men om det ska vara en infälld skjutdörr så blir väggen nästan dubbla tjockleken till skillnad om det varit en slagdörr.

Grund –  platta på mark isolering

Solceller

 Bergvärme, Fjärrvärme, Frånluftsvärmepump – Golvvärme, Radiatorer

Ventilation

FTX, FX, F, S – luften styrs eller styrs inte. Olika typer av ventilationssystem. Mekaniskt styrd till- och frånluft till endast självdrag. numer krävs meklansikt styrd frånluft som lägsta nivå.

Nätverk, TV, läckage-varnare, intelligenta hus

 

Plåtdetaljer på tak plast eller plåt elle

Val av takmaterial plåt, tegel, betong, tätskiktsmatta eller sedum

Underhålllsfritt är omöjligt att underhålla

Ytterpanel

Liggande, stående, lockpanel - general skarv etc

Val av golvmaterial, samt riktning på golv

Målning och ytskikt

Öppen spis, kamin, kasett

Vägghängd WC

Drygt 10.000 kr i merkostnad

Uttag motorvärmare eller kommer alla bilar ha...

Kantisolering för tjälskjutning

Södra Sverige

Share