BUDGET OCH EKONOMI

Vad kostar det att bygga? Denna eviga fråga som inte går att besvara förrän man vet vad det man ska bygga. Inköp av tomt och markarbeten är stora kostnadsposter vid ett husbygge och som har stor inverkan slutkostnaden. Räkna med en byggkostnad på 25.000 - 35.000 kr/kvm. Det går att bygga billigare men räkna inte med det i detta tidiga skede i byggprocessen. Många gånger är det banken som sätter ramarna i vilken prisklass bygget få ligga i, dvs hur mycket kommer banken låta er låna.

Alla våra hus har prissatta materialförteckningar som är gratis att ladda ner på respektive husssida. Dessa förteckningar är inte sammanställningar över den totala byggkostnaden utan ger en indikation på vad allt byggmaterial kommer att kosta till husen.

5. Produktionskostnadskalkyl

Avsikten med produktionskostnadskalkyl är att i ett tidigt skede få en uppfattning om vad huset kommer att kosta. Banken kräver också en produktionskostnadskalkyl när man ansöker om lån. Det finns standardmallar att ladda ner på nätet t ex denna på Villaägarnas Riksförbund. 

6. Förhandsvärdering

Produktionskostnadskalkylen med mall är anpassade efter standardiserade kataloghus där själva huskostnaden är känd i ett tidigt skede. Vid tillbyggnader eller unika arkitektritade hus kan banken istället begära en värdering en s.k förhandsvärdering med arkitektritningarna som underlag. En värderingsan kan göra detta men den lokala mäklarfirman kan också göra det.

7. Byggnadskreditiv eller byggnadslån

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som används under byggtiden. Fördelen är att finansieringen är klar och man betalar bara ränta för den del man använder vartefter bygget framskrider. Nackdelen är att det för det mesta är högre ränta på ett byggnadskreditiv än ett vanligt hypotekslån. Med anledning därav vill man så snabbt som möjligt omvandla byggnadskreditiv till ett vanligt bolån.

8. Om att betala i förskott.

En grundregel är att aldrig aldrig betala något i förskott. En byggare eller hantverkare som måste ha förskottsbetalt för att köpa in material ska man inte anlita.

9. Spärrförbindelse

Många byggföretag kräver idag en spärrförbindelse hos banken som man har byggnadskreditivet hos. En spärrförbindelse är en bankgaranti som reserverar en del av byggnadslånet till den leverantör som förbindelsen är utfärdad på. Det är ett helt normalt och accepterat förfarande.

10. Spara alla kvitton

Glöm inte att spara alla kvitton från när du bygger inte bara de stora fakturorna. Den dagen du säljer så kommer du få betala reavinstskatt på 22% på vinsten. Du behöver då alla kvitton för att beräkna anskaffningskostnaden.

Share