PRE-CUT

Millimeterkapad trästomme utan spill - tredubbelt så snabb att bygga

Pre-cut-stomme innebär att vi konstruerar stomme och alla bärande balkar och pelare i vår datafil, filen skickas till sågverket, den digitala sågen kapar med millimeterprecision alla reglar med ursparningar, taktassar, sneda möten och märker upp varje del med ett unik ID. Stommen packas och skickas till byggarbetsplatsen där snickarna snabbt monterar ihop den. Byggtiden är tredubbelt snabbare jämfört med om snickarna ska räkna ut vilket material som behövs, beställa materialet, kapa till det på bygget, resa stommen och ta hand om spillet. Då har vi inte räknat med fördelarna med att pre-cut innebär exakthet och att fel eller stopp i byggprocessen undviks när projekteringen är utförd i förväg. På byggarbetsplatsen blir arbetet både trevligt och effektivt när allt är planerat och beräknat i förväg. Att snabbt få ett tätt skal är för varje snickarlag en milstolpe - vilket är möjligt när man köper en pre-cut stomme.Lars Albinsson VD på Maestro Design förklarar på 3 minuter tydligt och enkelt vikten av bra planering och projektering. Se film HÄR

Share