Första skisserna skickades i dagarna på ett nytt unikt hus till västkusten.

En totallösning där uppdraget är ett leverera arkitektritningar, bygghandlingar, precut stomme med byggsats förutom till huvudhuset också till carport och ett framtida attefallshus. Byggsystem för vägg- och takkonstruktion anpassa i samråd med kund. Med ett flexibelt och digitalt arbetsätt är det enkelt att anpassa, efter önskemål och förutsättningar, alla husens ingående byggdelar om det ska vara lättbalkar, K-virke, cellulosaisolering, träfiber osv

vastkusten 2

Share