De flesta av våra attefallshus kommer också att finnas i en 30kvm-variant, om det blir en lagändring. Troligtvis måste attefallshus på 30 kvm uppfylla kraven för komplementbostadshus. Det kommer alltså inte bli möjligt att bygga t ex ett gästhus på 30 kvm enligt attefallshusreglerena. Våra attefallshus levereras som byggsatser med digitalt färdigkapade stommar. Välj fritt bland våra produkter och tjänster: från enbart ritningar till byggsats. Vi ger dig unika förutsättningar för ett enkelt, snabbt och problemfritt bygge.

VÅRT ERBJUDANDE

Huvudidén är att de attefallshus vi ritar ska vara möjliga att använda på flera sätt. Planlösningen kan vara lika men husets uttryck varierar. På samma sätt kan en hustyp ha flera alternativa planlösningar för att kunna ge flexibilitet och täcka många behov. När du köper en attefallshus byggsats så kan du påverka din totalkostnad genom att göra vissa moment själva.  Alla våra attefallhus går att köpa på tre olika sätt:

  1. Antingen på pappret som ritning med konstruktionssritningar, bygglovsritningar, mängdförteckningar och kaplistor
  2. Ritningar enl ovanstående samt en robotkapad pre-cut stomme
  3. Ritningar, stomme och byggsats

Vad som ingår i varje paket kan du läsa mer om HÄRBimHouse samarbetar med flera olika leverantörer och lokala sågverk som har de rätta förutsättningarna. Vår målsättning att produktion ska ske så lokalt som möjligt för att minimera transporterna.

Attefallshus Harriet Vy1
Attefallshus Aina

VILKEN STOMME SKA MAN VÄLJA?

Vi erbjuder flera stomalternativ beroende på snözon och önskemål om isolertjocklek. En husstomme ska anpassas efter var huset ska byggas och vad det ska användas till. Alla hus i Sverige måste, enligt lag, dimensioneras efter aktuell snözon. Det innebär att attefallshus i norra Sverige kräver kraftigare takbalkar än hus i södra Sverige.

Stomme 145 + 45 mm (U-värde: 0,22W/m2 K)
Uppbyggnad vägg (264 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, 9 mm utegips, 145 mm stomme+isolering, ångspärr, 45 mm regel/isolering, 15 mm invändig panel. 
Av miljö- och energiskäl rekommenderar vi denna stomme. Med 145+45 mm isolering bör denna stomme vara det naturliga valet för alla som skall använda bostaden även vintertid oavsett var man bor i landet.

Stomme 120 +45 mm (U-värde: 0,35W/m2 K)
Uppbyggnad vägg (185 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, vindduk, 120 mm stomme/isolering, ångspärr , 15 mm invändig panel. 
För byggnader som ska användas som fritidshus eller gäststuga under det varma halvåret. Kan enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

Vi använder utegips som vindskydd istället för vindduk. Vi tycker att utegips är att föredra eftersom den bl.a stabiliserar stommen, står emot väta bättre, är brandskyddande och har bättre ljudegenskaper än vinddukar.

OM ISOLERINGEN I VÅRA ATTEFALLSHUS

Sverige är ett långt land med flera olika klimatzoner. Det ställs andra krav på isoleringsförmåga i väggar och tak på hus i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Attefallshus och friggebodar har en begränsad maximal byggnadsyta (25 resp. 15 kvm) vilket medför att ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan. En permanentbostad behöver mer isolering än en byggnad som skall användas som förråd. Mer information angående hus isolering har vi skrivit på sidan: attefallshus isolering

Isolering i taket är det är upp till var och en bestämma. Taken är oftast parallelltak, där man i ett första steg isolerar mellan takbalkarna. Takbalkar är för det mesta 220mm. Om det krävs ytterligare isolering är det bara att bygga på takbalkarna nedåt och komplettera med isolering. Rumshöjden minskar förstås med motsvarande höjd.

Önskar man mer isolering är det enkelt och möjligt att isolera husen ytterligare. Viktigt att tänka på är, när golvytan minskas, att tillgänglighetskraven tillgodoses om byggnaden skall användas som komplementbostadshus.

Attefallshus Torbjörn
Share