Alla våra attefallshus kommer också att finnas i en 30kvm-variant, om det blir en lagändring. Tillsvidare återfinns våra 30kvm-hus tillsammans med fritidshusen. Våra attefallshus levereras som byggsatser med digitalt färdigkapade stommar. Välj fritt bland våra produkter och tjänster: från enbart ritningar till byggsats. Vi ger dig unika förutsättningar för ett enkelt, snabbt och problemfritt bygge.

VÅRT ERBJUDANDE

Huvudidén är att de attefallshus vi ritar ska vara möjliga att använda på flera sätt. Planlösningen kan vara lika men husets uttryck varierar. På samma sätt kan en hustyp ha flera alternativa planlösningar för att kunna ge flexibilitet och täcka många behov. När du köper en attefallshus byggsats så kan du påverka din totalkostnad genom att göra vissa moment själva.  Alla våra attefallhus går att köpa på tre olika sätt:

  1. Antingen på pappret som ritning med konstruktionssritningar, bygglovsritningar, mängdförteckningar och kaplistor
  2. Ritningar enl ovanstående samt en robotkapad pre-cut stomme
  3. Ritningar, stomme och byggsats

Vad som ingår i varje paket kan du läsa mer om HÄRBimHouse samarbetar med flera olika leverantörer och lokala sågverk som har de rätta förutsättningarna. Vår målsättning att produktion ska ske så lokalt som möjligt för att minimera transporterna.

Attefallshus Harriet Vy1
Attefallshus Aina

VILKEN STOMME SKA MAN VÄLJA?

Vi erbjuder flera stomalternativ beroende på snözon och önskemål om isolertjocklek. En husstomme ska anpassas efter var huset ska byggas och vad det ska användas till. Alla hus i Sverige måste, enligt lag, dimensioneras efter aktuell snözon. Det innebär att attefallshus i norra Sverige kräver kraftigare takbalkar än hus i södra Sverige.

Stomme 145 + 45 mm (U-värde: 0,22W/m2 K)
Uppbyggnad vägg (264 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, 9 mm utegips, 145 mm stomme+isolering, ångspärr, 45 mm regel/isolering, 15 mm invändig panel. 
Av miljö- och energiskäl rekommenderar vi denna stomme. Med 145+45 mm isolering bör denna stomme vara det naturliga valet för alla som skall använda bostaden även vintertid oavsett var man bor i landet.

Stomme 120 +45 mm (U-värde: 0,35W/m2 K)
Uppbyggnad vägg (185 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, vindduk, 120 mm stomme/isolering, ångspärr , 15 mm invändig panel. 
För byggnader som ska användas som fritidshus eller gäststuga under det varma halvåret. Kan enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

Vi använder utegips som vindskydd istället för vindduk. Vi tycker att utegips är att föredra eftersom den bl.a stabiliserar stommen, står emot väta bättre, är brandskyddande och har bättre ljudegenskaper än vinddukar.

OM ISOLERINGEN I VÅRA ATTEFALLSHUS

Sverige är ett långt land med flera olika klimatzoner. Det ställs andra krav på isoleringsförmåga i väggar och tak på hus i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Attefallshus och friggebodar har en begränsad maximal byggnadsyta (25 resp. 15 kvm) vilket medför att ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan. En permanentbostad behöver mer isolering än en byggnad som skall användas som förråd. Mer information angående hus isolering har vi skrivit på sidan: attefallshus isolering

Isolering i taket är det är upp till var och en bestämma. Taken är oftast parallelltak, där man i ett första steg isolerar mellan takbalkarna. Takbalkar är för det mesta 220mm. Om det krävs ytterligare isolering är det bara att bygga på takbalkarna nedåt och komplettera med isolering. Rumshöjden minskar förstås med motsvarande höjd.

Önskar man mer isolering är det enkelt och möjligt att isolera husen ytterligare. Viktigt att tänka på är, när golvytan minskas, att tillgänglighetskraven tillgodoses om byggnaden skall användas som komplementbostadshus.

Attefallshus Torbjörn

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN MAN VÄLJER ATTEFALLSHUS

Många som bygger attefallshus förväntar sig en enkel byggprocess. Det är många faktorer som man måste känna till och ta i beaktande. Vi har därför gjort en guide för att ditt bygge ska bli så problemfritt och enkelt som möjligt.

Genomgången är uppdelad i 6 steg:

1. Anpassa attefallshuset till omgivningen

Välj ett attefallshus som passar in och fyller den funktion du önskar så är chansen till värdeökning på fastigheten betydligt större och du får en estetiskt tilltalande miljö. Genom att beställa ett hus som arkitektritas speciellt för din fastighet uppnår du bäst resultat men du kan också beställa ett färdigritat hus som med rätt proportioner, material, kulör och kanske med en mindre justering passar perfekt. Genom att tänka till och planera noga kan du skapa flera trevliga rum på tomten bara genom att bygga ett attefallshus.


2. Komplementbostad eller komplementbyggnad - mycket viktigt att veta skillnaden 

I detta avsnitt behandlar vi skillnaden mellan komplementbostadshus och komplementbyggnad med fokus på det som krävs om attefallhuset ska användas som permanent bostad. Med permanent boende avses att man bor där stadigvarande och är skriven på adressen. Samma krav som gäller för vanliga bostadshus gäller då. Exempel på krav som ska uppfyllas är tillgänglighets – och brandssäkerhetskraven. Det ställs inte alls samma krav på om det är gästhus, förråd, eller ateljé. Då kallas det för komplementbyggnad och kraven är mildare. I sin anmälan måste man redovisa om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga. Läs mer om komplementbostadhus


3. Attefallshus regler

Reglerna för attefallshus är många och svåra att tolka. Avsnittet går igenom alla regler och förutsättningar som gäller för att man ska uppföra ett hus. En stor skillnad mot friggeboden är att attefallshuset får inredas till en självständig bostad både som fritidsbostad eller permanent bostad. Läs mer om attefallshus regler


4. Attefallshus ritningar - vilka behövs för anmälan

I detta avsnitt listar vi och ger exempel på alla ritningar/handlingar som behövs vid anmälan. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till den lokala byggnadsnämnden. Anmälan ska skickas in för att få startbesked. Att börja bygga utan startbesked kan bli dyrt. Men något bygglov behövs inte.  Ordet ”anmälan” är missledande eftersom att sammanställa alla handlingar och ritningar  som krävs är inte en enkel och snabb process för en amatör något man ibland kan missledas att tro. Byggnadsnämnderna kommer nämligen att göra samma prövning som för ett bygglov och kraven på dokumentation är i princip desamma. Fel – kraven på dokumentation är högre vid en anmälan, speciellt om attefallshuset ska användas som bostad. Läs mer om attefallshus ritningar


5. Attefallshus pris - vad kostar attefallshus att bygga?

Avsnittet börjar med att ge 3 viktiga tips att ta fasta för att minimera problem och överraskningar när man ska bygga nytt hus. Vid köp av arkitekt- och konstruktionsritningar från oss erhåller man utförliga mängdförteckningar på allt material som behövs till färdigt hus. Vår prissättning på våra materialpaket utgår från faktiska materiallistor och ger därmed dig som kunden full insyn och ökad kunskap vad och hur mycket material som ingår i varje hus. Det blir de enkelt att göra prisjämförelse på byggmaterialet genom att begära in offerter från leverantörer med hjälp av de dessa detaljerade mängdförteckningar. Vi har gjort en detaljerad budget inklusive arbetskostnad efter de mängdförteckningar som finns till vårt hus Carl-Axel. Läs mer om Attefallshus pris

6. Hur bygga attefallshus

Bygga själv eller anlita hantverkare? Nyckelfärdigt eller lösvirkeshus? Platta på mark eller plintar? Hur mycket isolering ska det vara i väggarna? Är några av de frågorna som vi svarar på i detta avsnitt. Läs mer om bygga attefallshus

 

 

 

Share